Sugrįžti į pradinį puslapį

Įmonių teisė

  • Įmonių (taip pat filialų ir atstovybių) steigimas: įmonės vardo registracijai būtinų dokumentų rengimas ir vardo registravimas, optimalaus įmonės valdymo modelio parinkimas, steigimo dokumentų rengimas ir registravimas.
  • Įmonių veikla: įmonės kaip verslo perleidimas, įmonės vadovo ir kitų valdymo institucijų atsakomybės klausimų teisinis įtvirtinimas, įmonių vidaus tvarkos teisės aktų (pareiginių instrukcijų, nuostatų) rengimas, civilinių ir komercinių sutarčių rengimas ir teisinis įvertinimas, konsultavimas įmonių veiklos konfidencialumo, nekonkuravimo ir panašių sutarčių sudarymo bei vykdymo klausimais.
  • Įmonių veiklos pabaiga: likvidavimas, reorganizavimas, kitoks pertvarkymas, bankroto procedūros inicijavimas, bankroto bylos iškėlimas, kreditorių, skolininkų, bankroto administratoriaus interesų atstovavimas vykdant bankroto administravimo procedūras.
  • Akcinių bendrovių veikla: akcijų pirkimas, jų perleidimas (pirkimas–pardavimas, dovanojimas, mainai), įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas, visuotinių akcininkų susirinkimų organizavimas, akcininkų teisių gynyba.
  • Atstovavimas akcininkams kitais su bendrovės veikla susijusiais klausimais: įmonių susijungimas, įsigijimas, prisijungimas; su šiais veiksmais susijusių sandorių rengimas, interesų atstovavimas derybose; konsultavimas verslo finansavimo klausimais, interesų atstovavimas derybose dėl verslo finansavimo.