Sugrįžti į pradinį puslapį

Viešoji teisė

  • Valstybės institucijų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų teisėtumas: valstybės institucijų ir įstaigų, vietos savivaldos institucijų priimtų sprendimų, veiksmų, atsisakymo ar vilkinimo atlikti veiksmus ir (ar) priimti sprendimus teisėtumo patikrinimas, dokumentų teismui ir (ar) valstybės institucijoms rengimas, atstovavimas klientams visų instancijų teismuose, kitose valstybės institucijose.
  • Valstybės tarnyba: konkurso eiti pareigas valstybės tarnyboje dokumentų rengimas ir (ar) teisinis vertinimas, procesinių dokumentų rengimas ir atstovavimas valstybės įstaigose ir institucijose bei abiejų rūšių visų instancijų teismuose ginčijant konkurso rezultatus; konsultavimas ir atstovavimas teismuose dėl atleidimo iš valstybės tarnybos, paskyrus tarnybinę nuobaudą ir kitais klausimais.