Sugrįžti į pradinį puslapį

Darbo santykiai

  • Įmonės dokumentų darbo teisinių santykių srityje rengimas ir teisinė priežiūra.
  • Darbo, konfidencialumo, nekonkuravimo ir kitų sutarčių sudarymas, pakeitimas, nutraukimas.
  • Juridinio vieneto vidaus teisės aktų rengimas.
  • Žalos dėl sveikatos sužalojimo ar nelaimingų atsitikimų darbe išieškojimas.
  • Konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčų nagrinėjimo institucijose, teismuose atleidimo iš darbo, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo, išeitinių išmokų, kitų garantijų ir kompensacijų mokėjimo ir kitais klausimais.
  • Konsultacijos kitais su darbo teise susijusiais klausimais.